• slideshow_4.jpeg
  • slideshow_5.jpeg

Tisztelt Érdeklődő!

A Tóparti Otthon Szociális Intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye intézmény megszűnt, a Tiszaág Integrált Szociális Intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye intézmény telephelyeként működik tovább. Kérem információért keresse fel a tiszaag.hu honlapot vagy érdeklődjön a honlapon található elérhetőségek egyikén.

 

Intézményünkben, a fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni részlegében, értelmi fogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos 18. életévet betöltött személyeket látunk el, akiknek a képességei fejlesztésére, foglalkoztatására, valamint ápolására-gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

A rehabilitációs intézményi részleg biztosítja azoknak a rászoruló, 18. életévet betöltött enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos személyeknek az elhelyezését, akik képességeinek fejlesztése és rehabilitációs foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg.
Önellátásra legalább részben képes, 18. életévet betöltött személyek számára lakóotthoni elhelyezést nyújtunk.

Szakmai tevékenységünk során az autonómia, az integráció és a normalizáció alapelveit tartjuk szem előtt. Feladatainkat a mindenkor hatályos jogszabályok, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott utasítások, valamint az SZMSZ és a Szakmai program alapján készült éves munkaterv alapján végezzük.

Lakóink számára igyekszünk megtalálni a képességeiknek megfelelő szabadidős és kulturális tevékenységeket, melyek által sikerélményhez juthatnak. Szabadidős tevékenységek széles skálájából választhatnak: könyvtár, konditerem, festés, gyöngyfűzés, táncház, drámapedagógia, színjátszó kör, különböző sportfoglalkozások. A sport, kulturális és szabadidős foglalkozások terv szerint zajlanak, jelentős részük az intézmény lakói és dolgozói által létrehozott Have-Rock Egyesület szervezésében és anyagi támogatásával. Lakóink részt vesznek a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület, és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által szervezett területi és országos rendezvényeken.

A mentálhigiénés csoport legfőbb célkitűzése, hogy az intézményben élő lakókat hozzásegítsék a képességeikhez mért önállóbb életvitelhez, az egyénre szabott készség- képességfejlesztő foglalkozások segítségével. A csoport által szervezett sport, kulturális foglalkozások, valamint a fejlesztő foglalkozások, a szabadidő eltöltésének olyan kreatív formáját nyújtják, melyek elősegítik a társas kapcsolatok kialakítását mélyítését is. A megfelelő foglalkozásokon való részvétel kiegyensúlyozottabbá teszi lakóinkat, hozzájárul pszichés állapotuk javításához. Az intézményen kívüli programok szervezése maradandó élményt nyújt a résztvevőknek. Nyitottabbá, derűsebbé válnak, adott esetben motiváló is lehet az itt szerzett élmény. Munkatársaink nagy hangsúlyt fektetnek az egyéni és kiscsoportos beszélgetésekre. A mentálhigiénés csoport tagjainak és az ápoló-gondozó személyzet együttműködésének eredményeként, nincs szükség korlátozó intézkedés alkalmazására.

A " Tóparti Otthon " JNSZ Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézményében Fejlesztő foglakoztatás történik, fejlesztési jogviszonyon, és Munka-törvénykönyve szerint alapuló jogviszonyon. Melynek célja a korábbi tevékeny életforma megőrzése, hasznos tevékenység biztosítása, fizikai terhelhetőség szinten tartása, fokozása, rehabilitációs célok érdekében a részleges munkaképesség megtartása, re-szocializáció elősegítése. Az Mt. szerinti jogviszonyban foglalkoztatás célja, hogy rövid és hosszútávon képes legyen a nyílt munkaerőpiacra kilépni, ott tartósan munkát végezni. A fejlesztési jogviszonyban való foglalkoztatás célja, az ellátott testi és mentális képességeinek helyreállítása, megőrzése, fejlesztése, valamint felkészítése az önálló munkavégzésre.

Az intézmény működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve legfeljebb a működési engedélyben foglalt férőhelyszám 10%-ának mértékéig országos.

Weboldalunkon sütiket használunk

A topartiotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.